funeral001

Jurko Haltuu

Ljuset Kommer Aldrig Åter

Released: October 27th, 2011

Format:

CD-R. Limited to 50 handnumbered copies.

Length: 44:06

Ljuset Kommer Aldrig Åter är ett 44 minuter & 6 sekunder långt stycke komponerat, loopat och processerat av Jurko Haltuu. Alla ljud utgår ifrån en 2 minuter & 47 sekunder lång fältinspelning gjord av Magnus Natt och Dag i dennes bil strax utanför Halmstad söndagen den 28 Augusti 2011.


Ljuset Kommer Aldrig Åter (The Light Will Never Return) is a 44 minutes and 6 seconds long piece of music, composed, looped and processed by Jurko Haltuu. All sounds are based on a 2 minute & 47 seconds long field recording made by Magnus Natt och Dag in his car just outside Halmstad on the Swedish west coast. Sunday 28 August 2011.